احتمال تغییر فرآیند استفاده از کارت‌های بازرگانی قوت گرفت

احتمال تغییر فرآیند استفاده از کارت‌های بازرگانی قوت گرفت زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت:

پیشنهاد‌های متعددی این روز‌ها به منظور تغییر در فرآیند صدور و استفاده از کارت بازرگانی ارائه می شود، اما همچنان استفاده از این کارت‌ها برای انجام امور تجاری ضروری است.

تمام امور صدور، استفاده، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی بر عهده وزارت صمت به کمک اتاق بازرگانی صورت می‌گیرد که هنوز تصمیم قطعی در خصوص تغییر در این فرآیند‌ها گرفته نشده است.

احتمال تغییر فرآیند استفاده از کارت‌های بازرگانی وجود دارد، در این صورت باید بررسی‌های زیادی صورت گرفته و تحقیقاتی نیز در این زمینه بین کشور‌های موفق انجام گیرد.

امتیاز دهید
مطالعه کنید  تشکیل کارگروه تدوین آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل ورود موقت
فهرست