نکات مهم دستورالعمل مورخ ۹/ ۲/ ۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اعمال نرخ صفر، پذیرش اعتبار، تهاتر و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان

قابل توجه صادرکنندگان

نکات مهم دستورالعمل مورخ ۹/ ۲/ ۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اعمال نرخ صفر، پذیرش اعتبار، تهاتر و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان

❇️ بند ۱
🔹به منظور اجرای دقیق حکم جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مؤدیان مالیاتی ایجاد شده است که پس از ورود به سامانه به آدرس ittms.tax.gov.ir وارد بخش سامانه « بهره برداری از اطلاعات شده سپس از طریق زیر منوی درگاه سایر منابع اطلاعاتی، گزینه استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات انتخاب گردد. در این قسمت کاربر امکان دسترسی به اطلاعات صادر کنندگان بر اساس شناسه ملی با کد ملی را خواهد داشت.

🔹ماموران مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ می بایست بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مزبور اقدام قانونی را به عمل آورند.

❇️ بند ۲
🔸صادرکنندگانی که صادرات آنها در سال ۱۳۹۸ به صورت توأم کالاها و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام و همچنین صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی بوده، با توجه به اینکه درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شروط جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستثنی شده و رسیدگی به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ پرونده مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مودیان، مستلزم تفکیک در آمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از سایر درآمدهای صادراتی آنان و اعلام نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است، می باشد. لذا به منظور اجرای صحیح قانون، به هنگام رسیدگی ماموران مالیاتی می بایست کل صادرات کالا و خدمات اعم از کالاهای غیر نفتی و مواد خام و صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی را به تفکیک در گزارش رسیدگی درج نموده و در صورت عدم رفع تعهد ارزی صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات مشمول رفع تعهد ارزی از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

🔸تذکر: نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است، متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمنا در صورت درخواست کتبی مودیان موضوع این بند، مبنی بر عدم رسیدگی به دوره های مالیاتی پرونده مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۸، ادارات امور مالیاتی می بایست با تعیین تکلیف نهایی موضوع و ابلاغ آن، از رسیدگی به دوره های مالیاتی مزبور خودداری نمایند.

❇️ بند ۳
🔹با توجه به استثنای مندرج در جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، صادر کنندگانی که صادرات آنها در سال ۱۳۹۸ صرفأ خدمات فنی مهندسی و بخش کشاورزی باشد، مشمول رفع تعهد ارزی در سال مذکور نبوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی برابر مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و حسب مورد قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

❇️ بند ۴
🔹در مورد آن دسته از مؤدیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سال ۱۳۹۸ توأمان صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و فروش داخلی بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه موضوع بند (۱) این دستورالعمل، نسبت به رفع تعهد ارزی بابت صادرات سال ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به فروش داخلی بلامانع می باشد. در صورت عدم رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۸، کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال مذکور نخواهد بود.

❇️ بند ۶

🔹ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نموده اند، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سامانه مربوط، در صورت درخواست استرداد از سوی مؤدی طبق مقررات از جمله بخشنامه شماره ۶۳/ ۹۵/ ۲۰۰ مورخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۵ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

🔹تذکر: تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی و اجرای بند (۷) مصوبه شماره 0/8739 5530 مورخ 1397/02/02 که در بند (۵) قسمت «ب» دستورالعمل شماره ۵۱۶/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۸ نیز مورد تأکید قرار گرفته، صرفا محدود به ۱۳۹۷ می باشد.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

.