ضوابط تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ گروه کالایی لوازم خانگی برقی

🔗 باتوجه به امضا این تبصره از طرف ریاست محترم جمهوری، از تاریخ ۹۹/۸/۱ ثبت اطلاعات مبادلات تجاری برای گروه کالایی الف در سامانه تجارت الزامی‌است.

📌 عنوان کالاهای گروه کالایی الف در متن تبصره ۴ آورده شده است.

 

💎 ماده ۹ فصل سوم این تبصره👇👇👇

کارت گارانتی فیزیکی، ظرف مدت حداکثر یکسال پس از ابلاغ این مصوبه حذف و سامانه جامع گارانتی تنها مرجع اعلام خدمات مربوطه خواهد بود. پس از مهلت مذکور، فروش کالای مشمول با کارت گارانتی فیزیکی یا طرق گارانتی دیگر غیر از بستر سامانه جامع گارانتی تخلف است.

امتیاز دهید
مطالعه کنید  فوری / بازگشایی محدود مرز بازرگان از امروز
فهرست