خروج برنج های وارداتی با ارز 4200 پس از اظهار و پرداخت مابه التفاوت ریالی منوط به صدور حواله توزیع توسط کارگروه تنظیم بازار است

🔴 طی نامه ای از سوی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت به گمرک ایران اعلام شد:

🔹 خروج برنج های وارداتی با ارز 4200 پس از اظهار و پرداخت مابه التفاوت ریالی منوط به صدور حواله توزیع توسط کارگروه تنظیم بازار است.

 

🔹 عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت طی نامه ای به معاون امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به لزوم عرضه کلیه برنج های وارداتی اعم از انواع برنج پاکستانی و هندی و … تامین ارز شده با نرخ ارز رسمی 4200 تومانی اعلام کرد خروج برنج از گمرکات پس از اظهار و طی تشریفات گمرکی و پرداخت مابه التفاوت ریالی به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و  تولیدکنندگان منوط به اعلام رسمی و صدور حواله توزیع توسط دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار کشور باشد.

 

امتیاز دهید
مطالعه کنید  مذاکرات روسای کل گمرکات ایران و ترکیه برای حل مشکلات مرزی و گمرکی
فهرست