بخشنامه های گمرکی 1397 

تاریخ بخشنامه                               

عنوان بخشنامه 

1397/07/28 بخشنامه عدم صدور مجوز موردی در اجرای ماده 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن جهت ورود ماشین آلات معدنی و تصریح مراتب در ثبت سفارش های صادره
1397/07/28 بخشنامه خروج هفت قلم کالا از فهرست گروه یک کالایی و اضافه شدن به فهرست گروه کالایی دو
1397/06/22 بخشنامه گمرک ایران در خصوص اخذ ضمانت نامه بانکی در راستای ماده ۶ قانون امور گمرکی
1397/06/12 بخشنامه ممنوعیت صادرات شکر
1397/05/17 بخشنامه امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز کالاهای اولویت یک و دو که تا تاریخ ۳۰ تیرماه وارد گمرک شده اند از روز شنبه ۲۰ مرداد
1397/05/08 بخشنامه فهرست بروزرسانی شده گروه های سه گانه کالاهای وارداتی
1397/04/27 بخشنامه دستورالعمل استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد
1397/04/23 بخشنامه تعیین فاصله زمانی یک ماهه بین تاریخ پروفرما و تاریخ ثبت سفارش
1397/04/03 بخشنامه ابلاغ فهرست گروه چهارم کالایی شامل 1139 ردیف تعرفه 8 رقمی مبنی بر ممنوعیت صدور ثبت سفارش
1397/03/27 بخشنامه کان لم یکن اعلام نمودن صدر بند 9 بخشنامه ردیف 82
1397/03/21   بخشنامه تاکید بر شمول مالیات بر ارزش افزوده به مجموع حقوق ورودی بعلاوه 40 درصد سود بازرگانی مازاد جهت ترخیص خودروهای با حجم 2500 سی سی و کمتر با ارزش بیش از 40000 دلار
1397/02/26   بخشنامه عدم نیاز به اخذ ثبت سفارش برای ترخیص کالا تحت رویه ورود موقت
1397/02/23   بخشنامه دریافت حقوق ورودی اظهاری صاحب کالا همزمان با اظهار کالا به صورت نقدی از اول خرداد ماه
1397/02/18   بخشنامه ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی و مهلت ثبت سفارش و ورود
1397/02/18   بخشنامه لزوم پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی توسط گمرکات مبدأ و مرز خروجی
1397/02/09   دستورالعمل گمرک در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز و چگونگی ثبت سفارش و واردات و و گشایش اعتبار و و برگشت ارز صادراتی و میزان ارز همراه مسافر
1397/01/29   بخشنامه اعلام فهرست اقلام قابل ثبت سفارش و مستثنی شده و لزوم اخذ مجوز های قانونی
1397/01/29   بخشنامه لزوم اخذ مجوز بهداشت جهت واردات پودر کاکائو مورد مصرف در سیگار
1397/01/26   بخشنامه ابلاغ ضوابط جدید ترخیص خودروهای سواری مبنی بر قابل ترخیص نبودن خودرو بنام افراد حقیقی و حقوقی غیر نمایندگی
1397/01/23   بخشنامه ابلاغ دستورالعمل سازمان توسعه تجارت در خصوص مهلت ثبت سفارش و مهلت ورود کالا در رویه های بانکی و غیر بانکی
1397/01/22   تصویبنامه هیات وزیران درخصوص نحوه ثبت سفارش، واردات کالا و ساماندهی و مدیریت بازار ارز
1397/01/19   لزوم اخذ مجوز های لازم مربوط به تراریخته بودن کالا از مراجع ذیربط در زمان ثبت سفارش و از طریق سامانه جامع تجارت و عدم نیاز به مجوزهای مذکور در مرحله ترخیص
1397/01/19   بخشنامه میزان حقوق ورودی سیگار برگ
1397/01/07   دستور العمل بانک مرکزی در خصوص نحوه ثبت سفارش و پرداخت به شیوه های متداول بانکی
.