ترخیص کالا از گمرک بوشهر

بوشهر یکی از مهمترین بنادر تجاری ایران می باشد، این بندر یکی از بنادر تاریخی است و طبق شواهدی که وجود دارد، قدمت آن به 5000 سال قبل بازمی گردد. بوشهر به عنوان یکی از شهر های جنوبی کشور به حساب می آید. این شبه جزیره با داشتن 14 کیلومتر طول به عنوان یکی از بنادر بزرگ و معروف برای تجارت و ترخیص کالا به حساب می آید .ادامه مطلب