بیش از 140 کالای تجهیزات پزشکی با کاربرد عمومی آزمایشگاهی از گرفتن مجوز تجهیزات پزشکی معاف شدند

معافیت گرفتن مجوز کالاهای پزشکی

1396/4/14 چهارشنبه

بیش از 140 کالای تجهیزات پزشکی با کاربرد عمومی آزمایشگاهی از گرفتن مجوز تجهیزات پزشکی معاف شدند.

رئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو:

بیش از 140 کالای تجهیزات پزشکی با کاربرد عمومی آزمایشگاهی از گرفتن مجوز معاف شدند.

رئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: بیش از 140 مورد فرآورده های تجهیزات لابراتوری از گرفتن مجوز معاف شدند یعنی وسایلی که هم می تواند در آزمایشگاه های طبی کاربرد داشته باشته باشد و هم در سایر آزمایشگا ها.

مهندس محمد علی حیدری، رئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: به دنبال طرح تفویض کالاهای پزشکی به معاونت های غذا و دارو سراسر کشور این اداره پیش قدم بوده است و برنامه ریزی های خوبی در این زمینه صورت گرفت.

وی افزود: در این راستا چند لیست از کالاهای تجهیزات پزشکی تهیه کردیم که بیش از 140 مورد فرآورده های تجهیزات لابراتوری از گرفتن مجوز معاف شدند یعنی وسایلی که هم می تواند در آزمایشگاه های طبی کاربرد داشته باشته باشد و هم در سایر آزمایشگا ها(آزمایشگاه های عمومی ).

مهندس حیدری در پایان گفت: بر همین اساس درخواست کنندگان این نوع کالاها می توانند با ثبت سفارش از وزارت بازرگانی اقدام به ورود و ترخیص نمایند.

? لیست تجهیزات آزمایشگاهی معاف از اخذ مجوز :

دانلود لیست

مقالات مرتبط