کارت بازرگانی چیست ؟ و چگونگی صدور و تمدید آن

۲۵۰۰ کارت بازرگانی تعلیق شدند

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران:

سیاست ما معطوف بر تشویق است تا تنبیه، اما نظر وزارت صمت که ما اعلام کردیم این است که تا پایان شهریورماه کارت‌های بازرگانی واحدهای تولیدی صادراتی تعلیق و ابطال نخواهد شد.

اما کارت بازرگانی واحدهای بازرگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ تقریبا صفر است تعلیق خواهند شد که تا امروز حدود ۲۵۰۰ کارت بازرگانی تعلیق شده است.