رئیس سازمان توسعه تجارت: کارت بازرگانی ۲ هزار و ۴۰۰ صادر کننده تعلیق شد

حمید زادبوم: کارت‌های بازرگانی ۲ هزار و ۱۰۰ صادر کننده غیر تولیدی تعلیق شده است. تاکنون ایفای تعهدات این صادر کنندگان صفر بوده به همین دلیل و برابر تصمیمات کارگروه اقدام به تعلیق کارت‌های آن‌ها کرده بودیم، اما برخی از آن‌ها پس از رفع تعهد ارزی خود، مجددا توانستند کارت خود را دریافت کنند چرا که ما هیچ کارتی ابطال نکرده ایم.

کارت بازرگانی ۳۰۰ نفر از تجاری را که فعالیت آن‌ها غیر تولیدی بوده و بین صفر تا ۳۰ درصد رفع تعهد ارزی کردند، در ۱۵ شهریور ماه تعلیق شد و افرادی که بین ۳۰ تا ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی کردند تنها تا امروز فرصت دارند تا ارز‌های خود را وارد سامانه نیما کنند چرا که در غیر اینصورت مجبور به تعلیق کارت‌های بازرگانی آن‌ها خواهیم بود.

امتیاز دهید
مطالعه کنید  ۲۵۰۰ کارت بازرگانی تعلیق شدند
فهرست