حذف ارز نیمایى براى واردات قطعات لوازم خانگى

حذف ارز نیمایى براى واردات قطعات لوازم خانگى/ افزایش قیمت تمام شده در صورت استفاده از ارز آزاد

مرتضی میری، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگى:
🔹از ابتداى امسال هیچ ارزی با نرخ نیما به تولیدکنندگان و واردکنندگان صنف لوازم خانگى تخصیص داده نشده و دولت ارز نیمایی را برای این بخش حذف کرده است.
🔹با این شرایط، واردکنندگان ما مجبور به استفاده از ارز آزاد هستند که این کار قیمت تمام‌شده محصول را بیشتر خواهد کرد.