توقف موقت ثبت سفارش خودرو به معنای توقف واردات آن نیست

ثبت سفارش واردات خودرو

سه شنبه   1396/07/18

علی آبادی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد:

توقف موقت ثبت سفارش خودرو به معنای توقف واردات آن نیست

ادامه مطلب