برچسب : ترخیص کالا

ترخیص کالا

شرکت ترخیص کالا تلاش و توسعه، ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، ترخیص کالا از گمرک، شرکت ترخیص کار، ترخیص کار، ترخیص کار گمرک، شرکت بازرگانی و ترخیص کالا، شرکت ترخیص کالا از گمرک

خدمات کارت بازرگانی، مراحل ترخیص کالا، آموزش خدمات مشاوره بازرگانی ، قوانین و مقررات گمرکی، مشاوره رایگان امور گمرکی و بازرگانی،COI ، LC ، ثبت سفارش کالا، تعرفه های گمرکی، تعرفه واردات خودرو،

گشایش اعتبار اسنادی، مراحل واردات کالا،  بخشنامه های گمرک، اصطلاحات گمرکی، سامانه  tsc گمرک

ترخیص کار گمرک ، شرکت ترخیص کار ، شرکت ترخیص کار گمرک ، ترخیص کالا به انگلیسی ، ترخیص کار به زبان انگلیسی ، معادل انگلیسی ترخیص کار ، ترخیص به انگلیسی ، معنی clearance ، اصطلاحات گمرکی به زبان انگلیسی ، ترخیص کالا چیست ،

گمرک به انگلیسی ، ترخیص کالا از گمرک بوشهر ، ترخیص کالا از گمرک بندرعباس ، ترخیص کار گمرک ، شرکت بازرگانی ترخیص کالا ، سایت ترخیص کالا ، ترخیص کالا چیست ، لیست ترخیص کاران ،

لیست شرکت های ترخیص کالا ، سامانه ترخیص کالا ، دانلود رایگان کتاب آموزش ترخیص کالا ،  ، امتحان ترخیص کاری گمرک ، دانلود کتاب ترخیص کالا ، درآمد ترخیص کاری ،

چگونه ترخیص کار گمرک شویم ، شماره تلفن گمرک بندرعباس ، ترخيص كار ، تعرفه گمرک ، ترخیص بندرعباس ، نرخ ترخیص کالا از گمرک ، استخدام گمرک بندرعباس ، گمرک شهید باهنر بندرعباس ، ترخیص کاری چیست؟ ، ترخیص کار کیست؟ ، درآمد ترخیص کاری ،استخدام ترخیص کار گمرک، چگونه ترخیص کار گمرک شویم

جدول تعرفه گمرکی سال 95 ، تعرفه گمرکی 96 ، دانلود کتاب تعرفه های گمرکی سال 95 pdf، تعرفه گمرکی سال 96 ، تعرفه گمرکی چیست ، تعرفه گمرکی خودرو 96 ، محاسبه تعرفه گمرکی ، حقوق و عوارض گمرکی چیست ، نحوه محاسبه حقوق گمرکی ، سود بازرگانی چیست ، تعریف حقوق گمرکی ،

انواع تعرفه ، تعریف تعرفه ، محاسبه حقوق ورودی گمرک ، حقوق ورودی چیست ، دانلود کتاب تعرفه های گمرکی سال 96 pdf ، دانلود کتاب مقررات صادرات و واردات 96 ،

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1396 ، خرید کتاب مقررات صادرات و واردات 96 ، جدول تعرفه گمرکی سال 96 ، کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96 ، کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1396 ، خرید کتاب مقررات صادرات و واردات 96 ، مقررات صادرات و واردات ، تعرفه های گمرکی ،

چگونه ترخیص کار گمرک شویم ، شماره تلفن گمرک بندرعباس ، ترخيص كار ، تعرفه گمرک ، ترخیص بندرعباس ، نرخ ترخیص کالا از گمرک ، استخدام گمرک بندرعباس ، گمرک شهید باهنر بندرعباس ، ترخیص کاری چیست؟ ، ترخیص کار کیست؟ ، درآمد ترخیص کاری ،استخدام ترخیص کار گمرک، چگونه ترخیص کار گمرک شویم

جدول تعرفه گمرکی سال 95 ، تعرفه گمرکی 96 ، دانلود کتاب تعرفه های گمرکی سال 95 pdf، تعرفه گمرکی سال 96 ، تعرفه گمرکی چیست ، تعرفه گمرکی خودرو 96 ، محاسبه تعرفه گمرکی ، حقوق و عوارض گمرکی چیست ، نحوه محاسبه حقوق گمرکی ، سود بازرگانی چیست ، تعریف حقوق گمرکی ،

انواع تعرفه ، تعریف تعرفه ، محاسبه حقوق ورودی گمرک ، حقوق ورودی چیست ، دانلود کتاب تعرفه های گمرکی سال 96 pdf ، دانلود کتاب مقررات صادرات و واردات 96 ،

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1396 ، خرید کتاب مقررات صادرات و واردات 96 ، جدول تعرفه گمرکی سال 96 ، کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96 ، کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1396 ، خرید کتاب مقررات صادرات و واردات 96 ، مقررات صادرات و واردات ، تعرفه های گمرکی ،

چگونه ترخیص کار گمرک شویم ، شماره تلفن گمرک بندرعباس ، ترخيص كار ، تعرفه گمرک ، ترخیص بندرعباس ، نرخ ترخیص کالا از گمرک ، استخدام گمرک بندرعباس ، گمرک شهید باهنر بندرعباس ، ترخیص کاری چیست؟ ، ترخیص کار کیست؟ ، درآمد ترخیص کاری ،استخدام ترخیص کار گمرک، چگونه ترخیص کار گمرک شویم

جدول تعرفه گمرکی سال 95 ، تعرفه گمرکی 96 ، دانلود کتاب تعرفه های گمرکی سال 95 pdf، تعرفه گمرکی سال 96 ، تعرفه گمرکی چیست ، تعرفه گمرکی خودرو 96 ، محاسبه تعرفه گمرکی ، حقوق و عوارض گمرکی چیست ، نحوه محاسبه حقوق گمرکی ، سود بازرگانی چیست ، تعریف حقوق گمرکی ،

انواع تعرفه ، تعریف تعرفه ، محاسبه حقوق ورودی گمرک ، حقوق ورودی چیست ، دانلود کتاب تعرفه های گمرکی سال 96 pdf ، دانلود کتاب مقررات صادرات و واردات 96 ،

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1396 ، خرید کتاب مقررات صادرات و واردات 96 ، جدول تعرفه گمرکی سال 96 ، کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96 ، کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1396 ، خرید کتاب مقررات صادرات و واردات 96 ، مقررات صادرات و واردات ، تعرفه های گمرکی ،

چگونه ترخیص کار گمرک شویم ، شماره تلفن گمرک بندرعباس ، ترخيص كار ، تعرفه گمرک ، ترخیص بندرعباس ، نرخ ترخیص کالا از گمرک ، استخدام گمرک بندرعباس ، گمرک شهید باهنر بندرعباس ، ترخیص کاری چیست؟ ، ترخیص کار کیست؟ ، درآمد ترخیص کاری ،استخدام ترخیص کار گمرک، چگونه ترخیص کار گمرک شویم

جدول تعرفه گمرکی سال 95 ، تعرفه گمرکی 96 ، دانلود کتاب تعرفه های گمرکی سال 95 pdf، تعرفه گمرکی سال 96 ، تعرفه گمرکی چیست ، تعرفه گمرکی خودرو 96 ، محاسبه تعرفه گمرکی ، حقوق و عوارض گمرکی چیست ، نحوه محاسبه حقوق گمرکی ، سود بازرگانی چیست ، تعریف حقوق گمرکی ،

انواع تعرفه ، تعریف تعرفه ، محاسبه حقوق ورودی گمرک ، حقوق ورودی چیست ، دانلود کتاب تعرفه های گمرکی سال 96 pdf ، دانلود کتاب مقررات صادرات و واردات 96 ،

 

اخبار گمرک

اظهار قبل از ورود کالا در بزرگترین گمرک کشور عملیاتی شد

اظهارنامه گمرکی

یکشنبه   1396/09/26

اظهار قبل از ورود کالا در بزرگترین گمرک کشور عملیاتی شد.

اظهار قبل از ورود کالا در گمرک شهید رجایی بندر عباس اجرایی شد.

با عملیاتی شدن این امکان در سامانه تجارت فرامرزی گمرک صاحبان کالا ، تجار و شرکت های حمل و نقل می توانند پیش از ورود کالا به این بندر ، که بزرگترین بندر تجاری کشور به شمار می آید ، محموله های خود را در سامانه اظهار کنند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مطابق توصیه های سازمان جهانی گمرک و برنامه های دولت تدبیر و امید در حوزه تجارت و هم چنین در راستای اهداف خود در جهت بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، اقدام به راه اندازی اظهار پیش از ورود کالا در این بندر تجاری کرده است.

فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران پیش از این در خصوص راه اندازی اظهار پیش از ورود کالا گفته بود،از آنجایی که گمرک اطلاعاتی چون مانیفست و بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهای مربوطه به شکل الکترونیکی دریافت می کند، امکان اظهار پیش از ورود عملیاتی خواهد شد چرا که با این اقدام دیگر کالایی در گمرک نخواهد ماند.

هم اکنون قولی که رئیس کل گمرک ایران داده بود عملی شده و پس از تصویب شورای فن آوری اطلاعات گمرک ایران بخشنامه ای به گمرکات جهت اجرای پیش اظهاری قبل از ورود کالا ابلاغ و اعلام شد که قابلیت اظهار براساس بارنامه قبل از ورود کالا به کشور فراهم شده و دستورالعمل مربوطه هم جهت بهره‌برداری به گمرکات سراسر کشور ارسال گردید .

از این پس کلیه کاربران پنجره واحد تجارت فرامرزی می توانند بلافاصله پس از بارگیری کالا در مبدا صرفا بر اساس اطلاعات بارنامه خود اقدام به اظهار کنند تا قبل از ورود کالا به کشور تشریفات گمرکی انجام شود.

بر همین اساس دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری واحد فن آوری اطلاعات گمرک شهید رجایی ؛ از شرکت های حمل و نقل،صاحبان کالا و کارگزاران دعوت بعمل آورده تا در جلسه ی آموزشی روز دوشنبه 27 آذرماه از ساعت 16 الی 19در محل اتاق بازرگانی بندرعباس حضور بهم رسانند. قابل ذکر است پشتیبان های سامانه جهت انجام این فرآیند از روز دوشنبه الی پنجشنبه هفته جاری در محل گمرک شهید رجایی حضور دارند.

 

اخبار گمرک

آموزش تعیین منشاء ارز و اظهار شناسه رهگیری

آموزش تعیین منشاء ارز

آموزش تعیین منشاء ارز و اظهار شناسه رهگیری

در فرآیند تجارت تمامي کالاها شما باید قبل از ترخیص کالا در ثبت سفارشهای غیر بانکي و قبل از مراجعه به بانک عامل جهت دریافت اعالمیه تامین ارز در ثبت سفارشهای بانکي اقدام به اعلام منشأ ارز نمایید.

اما برای کالاهای مشمول شناسه رهگیری، پس از تعیین منشأ ارز، باید شناسه رهگیری نیز اظهار شود. توجه داشته باشید که در حال حاضر تنها تجهیزات دارای سیمکارت (دارای اچ اس کد 85171210 )مشمول شناسه رهگیری هستند.

در این راهنما ضمن معرفي گام به گام مراحل تعیین منشأ ارز، به چگونگي اظهار شناسه رهگیری خواهیم پرداخت.

تعیین منشأ ارز ثبت سفارشهای غیر بانکی در ثبت سفارشهای غیر بانکي پس از انجام ثبت سفارش باید منشأ ارز ثبت شود. برای این منظور پس از انتخاب گزینه « عملیات ارزی» و «مدیریت عملیات ارزی غیر بانکي» از منوی کنار، گزینه «تعیین منشأ ارز» را مطابق شکل 1 انتخاب کنید.

شکل 1 .ورود به صفحه تعیین منشأ ارز غیربانکی

 

سپس با انتخاب شماره ثبت سفارش مورد نظر خود، دکمه «ایجاد منشا ارز جدید» را بزنید. (شکل 2)

شکل 2 .انتخاب دکمه ایجاد منشأ ارز جدید

 

سپس مطابق شکل 3 پس از انتخاب کالای مورد نظر، فیلدهای «وزن خالص»، «وزن ناخالص»، «تعداد/ مقدار» و «تعداد بسته بندی» کالا را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید در این مرحله شما فقط ميتوانید کالاهای موجود در ثبت سفارش خود را تا سقف تعداد اعالم شده در مرحله تجاری انتخاب نمایید. در غیر این صورت سامانه از ادامه انجام فرآیند توسط شما جلوگیری خواهد کرد.

پس از وارد کردن فیلدهای اطلاعاتي مربوط به کالا، سایر فیلدهای اطلاعاتي را نیز پر کنید.

شکل 3 .تکمیل اطلاعات کالا و مبالغ منشأ ارز غیربانکی

 

 

در خصوص شماره و تاریخ بارنامه ابتدا مقادیر خواسته شده را وارد کرده سپس گزینه «افزودن به لیست» را انتخاب نمایید. (شکل 4)

شکل 4 .افزودن اطلاعات بارنامه به منشأ ارز غیربانکی

 

همچنین امکان ثبت بیش از یک بارنامه در این مرحله با تکرار عملیات بالا وجود دارد.
پس از تکمیل همه اطالعات گزینه «بعدی» را انتخاب کنید.
پس از انتخاب کالا و هزینه های مربوطه شما باید به مشخص کردن تعیین منشأ ارز خود اقدام نمایید.

در ثبت سفارشهای غیر بانکي قلمهای منشأ ارز قابل انتخاب عبارتند از:
– صرافي
– واردات – صادرات
– ارز با منشأ خارجي

شما ميتوانید یک یا چند قلم منشأ ارز را انتخاب نمایید. در این مرحله شما باید پس از انتخاب یک قلم منشأ ارز، نسبت به تکمیل فیلدهای ضروری مربوط به آن اقدام نمایید. در صورتي که نوع ارز انتخابي شما غیر از نوع ارز ثبت سفارش باشد، سیستم معادل آن را به ارز ثبت سفارش محاسبه کرده و در کادر آبي رنگ به شما نشان خواهد داد.

پس از پر کردن فیلدهای مربوط به قلم منشأ ارز، باید گزینه استعلام از بانک مرکزی را انتخاب کرده و منتظر پاسخ باشید. (شکل 5)

شکل 5 .استعلام اقلام منشأ ارز غیربانکی

 

در صورت تایید قلم منشأ ارز وارد شده توسط بانک مرکزی، آن را در جدول پایین مشاهده خواهید کرد. (شکل 6)

شکل 6 .جدول اقلام منشأ ارز غیربانکی

در ادامه شما ميتوانید قلم منشأ ارز جدیدی را ثبت نمایید.

توجه به این نکته ضروری است که مجموع مبالغ قلمهای منشأ ارز اعالم شده باید برابر با «مبلغ کل» منشأ ارز شود. به عنوان مثال اگر «مبلغ کل» منشأ ارز شما 5000 دالر باشد، شما ميتوانید از دو رسید سنا که مبلغ یکي از آنها 800 دالر و دیگری 1200 دلار است و همچنین دو کوتاژ صادراتي به مبلغ 500 و 1000 دلار و نیز یک ارز با منشأ خارجي به مبلغ 1500 دلار استفاده نمایید. همان طور که مشاهده مينمایید، مجموع اقلام منشأ ارز برابر «مبلغ کل» یعني 5000 دلار است.

پس از تکمیل همه اطلاعات گزینه «ثبت و تمام» را انتخاب کنید. منشأ ارز ثبت شده به همراه شماره ساتا (رهگیری) مربوط به آن در جدول منشأ ارزهای غیربانکي قابل مشاهده خواهد بود.

تعیین منشأ ارز ثبت سفارشهای بانکی در ثبت سفارشهای بانکي پس از انجام ثبت سفارش و ارائه اسناد حمل به بانک عامل، باید منشأ ارز ثبت شود. برای این منظور پس از انتخاب گزینه «عملیات ارزی» و «مدیریت عملیات ارزی بانکي» از منوی کنار، گزینه «تعیین منشأ ارز» را مطابق شکل 7 انتخاب کنید.

شکل 7 .ورود به صفحه تعیین منشأ ارز بانکی

 

 

سپس با انتخاب شماره ثبت سفارش مورد نظر خود، دکمه «ایجاد منشا ارزی جدید» را بزنید. (شکل 8)

شکل 8 .انتخاب دکمه ایجاد منشأ ارز جدید

 

در صورتي که ثبت سفارش به صورت حمل یکسره یا حداقل اسناد نباشد و بانک عامل اسناد حمل مربوط به ثبت سفارش انتخاب شده را در پرتال ارزی بارگذاری و تأیید نکرده باشد، پیغام خطای «برای سند گشایش شما سند حمل قابل استفاده وجود ندارد» مطابق شکل 9 به شما نشان داده ميشود و سامانه از ادامه فرایند جلوگیری ميکند.

 

شکل 9 .خطای عدم بارگذاری سند حمل توسط بانک عامل

 

 

در صورتي که سند حمل ارسال شده باشد یا ثبت سفارش به صورت حمل یکسره یا حداقل اسناد باشد، سیستمي با نمایش پیغام مربوط، اجازه ادامه فرایند ثبت منشأ ارز را ميدهد. در این مرحله با انتخاب گزینه «ایجاد منشأ ارز» ، مطابق شکل 10 ،وارد فرم ایجاد منشأ ارز ميشوید.

 

شکل 10 .ورود به صفحه ایجاد منشأ ارز بانکی

 

سپس مطابق شکل فرم ایجاد منشأ ارز نمایش داده ميشود. پس از انتخاب سند حمل، اطلاعات آن نمایش داده ميشود. سپس با انتخاب کالای مورد نظر، فیلدهای «وزن خالص»، «وزن ناخالص»، «تعداد/ مقدار» و «تعداد بسته بندی» کاال را تکمیل نمایید. توجه داشته باشید که در این مرحله شما فقط ميتوانید کالاهای موجود در ثبت سفارش خود را تا سقف تعداد اعلام شده در مرحله تجاری و برابر با سند حمل انتخاب شده درج کنید. در غیر این صورت سامانه از ادامه انجام فرآیند توسط شما جلوگیری خواهد کرد.

پس از وارد کردن فیلدهای اطلاعاتي مربوط به کالا، سایر فیلدهای اطلاعاتي به صورت خودکار تکمیل ميشوند و امکان تغییر آنها وجود ندارد. (شکل 11)

 

شکل 11 .تکمیل اطلاعات کالای منشأ ارز بانکی

 

 

در خصوص شماره و تاریخ بارنامه ابتدا مقادیر خواسته شده را وارد کرده سپس گزینه «افزودن به لیست» را انتخاب نمایید. (شکل 12)

 

شکل 12 .افزودن اطالعات بارنامه به منشأ ارز بانکی

 

همچنین امکان ثبت بیش از یک بارنامه در این مرحله با تکرار عملیات بالا وجود دارد.

پس از تکمیل همه اطلاعات گزینه «تأیید درخواست» را انتخاب کنید. سپس وضعیت منشأ ارز ثبت شده در جدول منشأ ارزهای بانکي، «منتظر نتیجه بانک» خواهد شد. پس از تأیید منشأ ارز از سوی بانک عامل، شماره ساتا مربوط در جدول درج ميشود.

 

اظهار شناسه رهگیری

پس از تعیین منشأ ارز و دریافت شماره ساتا، در صورتي که کالاهای منشأ ارز مشمول شناسه رهگیری باشند، مطابق مورد نشان داده شده در شکل 13 ،وضعیت منشأ ارز به «منتظر اظهار شناسه رهگیری» تغییر ميکند. با انتخاب دکمه جزئیات مربوط به این منشأ ارز، ميتوانید اطلاعات شناسه کالا و دیگر جزئیات مربوط به منشأ ارز را مشاهده کنید.

شکل 13 .وضعیت منشأ ارز پس از دریافت شماره ساتا از بانک مرکزی

 

در این مرحله باید با انتخاب دکمه «اظهار شناسه رهگیری»، این فرایند را آغاز کنید. با انتخاب این دکمه صفحهای مشابه شکل 14 نمایش داده ميشود. در این صفحه ميتوانید فایل نمونه جهت ثبت اطلاعات شناسه رهگیری را دانلود کنید. پس از تکمیل اطلاعات در داخل این فایل و ذخیره آن، با فشردن دکمه «انتخاب فایل»، فایل تکمیل شده را بارگذاری (آپلود) کنید. توجه کنید که در فایل بارگذاری شده باید به تعداد کالاهای اظهار شده در منشأ ارز (مثالً در تصویر زیر 6500) سطر وجود داشته باشد. سپس با انتخاب دکمه «استعالم شناسه های رهگیری»، فرایند استعالم سیستمي شناسه های رهگیری آغاز ميشود.

تذکر: توجه داشته باشید که اطلاعات وارد شده در فایل نمونه اعم از شناسه کالا و شناسه های رهگیری نبایستي به شکل نماد علمي (به عنوان نمونه؛ 14+5795E.3 ) و یا اعشاری ذخیره (به عنوان نمونه؛ 00.358000071790735 ) شده باشند. در اینصورت این موارد با خطا مواجه شده و قابل پذیریش نخواهند بود.

برای جلوگیری از این مشکل، پس ورود اطلاعات خود در فایل مورد نظر، تمامي سلولهای فایل اکسل را انتخاب نموده و با کلیک راست، از گزینه ی Cells Format را انتخاب نمایید. سپس از زبانهی Number ،دستهبندی Number را انتخاب نموده و مقدار places Decimal را برابر 0 (صفر) تنظیم نمایید و بر روی OK کلیک کنید.

شکل 14 .اظهار شناسه رهگیری

 

در صورت تأیید شناسه های رهگیری، وضعیت منشأ ارز مطابق شکل 15 به «آماده اظهار گمرکي» تغییر ميکند.

 

شکل 15 .تغییر وضعیت منشأ ارز پس از تأیید شناسههای رهگیری

 

در صورتیکه در فایل بارگذاری شده، ردیف کالایي در قالب نامناسب و یا دچار خطا وجود داشته باشد، شناسه های رهگیری به وضعیت عدم تایید شناسه های رهگیری قابل مشاهده خواهد بود. در این وضعیت مطابق تصویر زیر بایستي با دانلود فایل خطا، ردیف های خطادار را اصالح نموده و مجددا بارگذاری نمایید. سپس بر
روی دکمه استعالم شناسههای رهگیری کلیک نمایید.

 

شکل 16 .وضعیت عدم تأیید شناسه های رهگیری پس از استعالم آن

 

نکته: در فایل نمونه برای شناسههای رهگیری (IMEI ) تجهیزات دارای سیمکارت بایستي اطلاعات هر قلم کالا را در یک ردیف تکمیل نمایید. مطابق تصویر زیر در این فایل در ستون اول کد شناسه کالای مربوط به آن کالا را وارد نموده و در ردیفهای دوم تا پنجم به ترتیب در صورت یک سیمکارته یا دوسیمکارته و به بالا مقدار شناسه های IMEI آن کاال (دستگاه) را وارد مينماید. همچنین الزم است در ستون ششم (آخر)، عددی 6 رقمي تصادفي بین 111111 الي 999999 به عنوان کد فعالسازی آن دستگاه (مورد استفاده در طرح رجیستری) درج نمایید. توجه داشته باشید که کدهای فعالسازی وارد شده در فایل شما نباید تکراری باشند.

 

شکل 17 .ساختار فایل نمونه بارگذاری شناسههای رهگیری )IMEI )تجهیزات دارای سیمکارت

 

اخبار بازرگانی

صدور مجوزترخیص اسباب بازی های وارداتی

ترخیص اسباب بازی

دوشنبه   1396/09/13

کلیه گمرکات کشور موظفند درباره اسباب بازی هایی که اظهار نامه گمرکی آنها درمحدوده کدتعرفه های ۹۵۰۳۰۰۱۰ لغایت ۹۵۰۵۹۰۰۰ قرار دارند از شورای نظارت بر اسباب بازی مجوزترخیص را درخواست نمایند.

بنابراین نمونه اسباب بازی های مربوطه که پلمپ شده اند به واحدهای صدور مجوز ارسال می شوند.

با تفویض اختیار صورت گرفته سه واحد صدور مجوز در سه استان جنوبی به شرح زیر دایر شده است که برای صدور مجوز ترخیص اسباب بازی ازگمرکات استان خوداقدام می کنند.

استان هرمزگان(گمرکات:شهیدباهنر،شهید رجایی،کیش،بندرلنگه وقشم)

استان خوزستان(گمرکات:خرمشهر،آبادان،بندرامام خمینی)

استان بوشهر(گمرکات:بوشهر،منطقه یک بوشهر،گناوه،دیر،ریگ،دیلم وکنگان)

دبیرخانه شورای نظارت براسباب بازی پرونده های ارجاعی گمرکات خارج از سه استان جنوبی را پذیرش میکند، نظیر:
(تهران ،پست ،فرودگاه امام خمینی(ره)،اصفهان،شیراز،تبریز،مشهد،ارومیه،انزلی،جلفا وچابهارو…)

با توجه به آزادسازی ورود اسباب بازی به کشور، ازمهرماه ۱۳۸۱ به طور رسمی،پذیرش پرونده های وارداتی آغازشده است.

به منظورارتقاء آگاهی واردکنندگان دفترچه های راهنمای واردات تدوین و به طور رایگان در اختیارمتقاضیان قرارمی گیرد. شما می توانید این دفترچه راهنما و فرم های مربوطه را در پست های بعدی دریافت فرمایید.

 

 

اخبار گمرک

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني (368) رديف تعرفه

حقوق گمركي و سود بازرگاني

یکشنبه   1396/09/12

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني (368) رديف تعرفه همراه با حذف، ايجاد و اصلاح شرح رديف تعرفه و مندرجات ذيل يادداشت فصول كتاب مقررات صادرات واردات

این مقرره در جلسه مورخ 1396/08/17 هیئت وزیران تصویب و با شماره 112138 مورخ 1396/09/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
آکادمی امور گمرکی وبازرگانی بین الملی

 

دانلود فایل مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني

ترخیص کالا از گمرک بندرعباس ، ترخیص کالا از گمرک به انگلیسی ، ترخیص کالا از دبی ، ترخیص کالا از گمرک پست ، ترخیص کالا به انگلیسی ، ترخیص کالا از چین ، ترخیص کالا در دبی ، ترخیص کالا به زبان انگلیسی ، ترخیص کالا از گمرک بازرگان ، ترخیص کالا چیست ، شرکت ترخیص کالا بندر عباس،لیست تعرفه های گمرکی ، آموزش ترخیص کالا از گمرک ، استخدام ترخیص کار گمرک ، آموزش ترخیص کالا ، سامانه ترخیص کالا ، مراحل ترخیص کالا در گمرک ، سایت ترخیص کالا ، ترخیص کار گمرک ، ترخیص کالا از گمرک بندرعباس ، ترخيص كالا ، ترخیص کالا از گمرک پست ، شرکت بازرگانی ترخیص کالا ، ترخيص كار گمرك ، مراحل ترخیص کالا از گمرک بندرعباس ، لیست شرکت های ترخیص کالا ، شرکتهای ترخیص کالا ، هزینه ترخیص کالا از گمرک ، شرکت های ترخیص کالا ، هزینه های ترخیص کالا از گمرک ، آموزش ترخیص کالا از گمرک ، مراحل ترخیص کالا ، تعرفه های گمرکی سال 96 ، مراحل ترخیص کالا از گمرک ، تعرفه های گمرکی ، ترخیص کالا از گمرک ، شرکت ترخیص کالا ، اصطلاحات ترخیص کالا ، ترخیص کالا از قشم ، خدمات بازرگانی و ترخیص کالا ، تعرفه های گمرکی کالاهای وارداتی ، مدارک لازم برای ترخیص کالا از گمرک ، ترخیص کالا از گمرک تهران ، تعرفه های گمرکی در سال 96 ، مقررات ترخیص کالا از گمرک ، سایت تعرفه های گمرکی ، شرکت ترخیص کالا بندر عباس ، ترخیص کار گمرک بندرعباس ، کانال ترخیص کاران گمرک ، ترخیص کالا ، ترخيص كالا از بندرعباس ، مراحل ترخيص كالا در گمرك ، آموزش ترخیص کاری گمرک ، ترخیص کار گمرک فرودگاه امام ، تعرفه های گمرک ، ترخیص کالا به انگلیسی ، ترخیص کالا از گمرک خرمشهر ، ترخیص کالا از چین ، شرکت ترخیص کار ، شرکت ترخیص کالا در تهران ، تعرفه های گمرکی 96 ، شرکت ترخیص کالا از گمرک ، خدمات ترخیص کالا ، قوانین ترخیص کالا ، آموزش صادرات واردات و ترخیص کالا ، مدارک لازم جهت ترخیص کالا ، نمونه قرارداد ترخیص کالای وارداتی ، مدت زمان ترخیص کالا از گمرک ، شركت ترخيص كالا ، ترخیص کار ، ماخذ تعرفه های گمرکی ، ترخیص کار گمرک سلفچگان ، قوانین امور گمرکی و ترخیص کالا ، مدارک مورد نیاز ترخیص کالا ، ترخیص کالا چابهار ، دفترچه تعرفه های گمرکی ، مدارک لازم جهت ترخیص کالا از گمرک ، خدمات ترخيص كالا ، ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام ، مدارک ترخیص کالا از گمرک ، شرکت حمل و نقل و ترخیص کالا ، ترخیص کالا از بازرگان ، فلوچارت ترخيص كالا ، ترخیص کالا گمرک ، مراحل ترخيص كالا ، بازاریابی ترخیص کالا ، ترخيص كالا از گمرک ، ترخیص کالا در گمرک ، جدول تعرفه های گمرکی ، مراحل گمرکی ترخیص کالا ، شرکتهای ترخیص کالا تهران ، هزینه ترخیص کالا از گمرک بندرعباس ، خدمات پس از ترخیص کالا ، ترخیص کالا در بندرعباس ، قرارداد ترخیص کالا ، کلاس آموزش ترخیص کالا ، نمونه قرارداد ترخیص کالا ، مراحل ترخیص کالا از گمرکات

خدمات ما

ترخیص لوازم خانگی

ترخیص لوازم خانگی

ترخیص لوازم خانگی از گمرک

شرکت بازرگانی تلاش و توسعه با بیش از 25 سال سابقه و تجربه در امر ترخیص کالا و بخصوص ترخیص لوازم خانگی از گمرک، یکی از بزرگترین شرکت ترخیص کالا در این امر می باشد.

ترخیص لوازم خانگی از گمرک، نیاز به آشنا بودن با قوانین گمرکی را دارد، کارمندان توانا و مشاوران هوشیار شرکت بازرگانی تلاش و توسعه با بهره گیری از تجربه و تخصص بالای خود در زمینه ترخیص کالا از گمرک تسلط بسیار خوبی در، خصوصا برای ترخیص لوازم خانگی میباشد که با اتکا به این، کالای شما مشتریان عزیز را به نهایت حفظ امانت داری در شیوه کاری شما در کمترین زمان با کمترین هزینه به راحتی از گمرک ترخیص میکنیم.
هرنوع کالایی شرایط ترخیص خاص خود را دارا می باشد. لوازم خانگی از کالاهای اولویت 10 است که واردات آن‌ها با ارز متقاضی و پرداخت سود گمرکی دو برابر است.
وجود ترخیص کاران زبده و حرفه ای در گروه ترخیص کالا تلاش و توسعه  سهم زیادی در کاهش هزینه و زمان ترخیص کالای شما را دارد.

برخی از کالا های وارد شده لوازم خانگی:

— ترخیص انواع کولر گازی و اسپیلر
— ترخیص تاسیسات تهویه هوا مطبوع و لوازم تهویه هوا مطبوع برقی
— ترخیص فن و توربو فن های خاص مورد استفاده در صنایع مختلف
— ترخیص یخچال و فریز در سایز های ساید بای ساید و تک درب
— ترخیص لوازم نظافتی شامل واردات جاروبرقی, موکت شور, کف شور, ماشین های کف شور, جاروشارژی و غیره
— ترخیص آب گرم کن های گازی و برقی, چیلر های جذبی, گرمایش از کف
— ترخیص لوازم برقی آشپزخانه
— ترخیص انواع مخلوط کن خانگی و صنعتی
—ترخیص انواع قهوه سازهای خانگی و صنعتی
—ترخیص غذا سازهای خانگی
—ترخیص لوازم برقی پخت و پز شامل زودپزهای برقی و آرام پز برقی
—ترخیص مایکروفر یا مایکرویوهای استاندارد
—ترخیص لباسشویی و لوازم برقی خشکشویی و تجهیزات خشکشوی
—ترخیص لوازم برقی تصویه آب خانگی و صنعتی از تایوان
—ترخیص بخاری های برقی و فن کوئل های برقی
—ترخیص قطعات یدکی لوازم خانگی

و 100 محصول لوازم خانگی دیگر …

 

ترخیص کار لوازم خانگی

کافی است کالا مورد نظر را در کشور مبدا انتخاب نموده و سپس کلیه مراحل مورد نیاز برای واردات کالا را به گروه تخصصی ترخیص کالا تلاش و توسعه سپرده و کالای خود را در اسرع وقت در ایران دریافت نمایید.

خدمات ما: ارایه و تنظیم اسناد تجاری و اخذ مجوز های صادرات و واردات و ثبت سفارش ، هماهنگی حمل کالا از مبادی و اسکله های ورودی در گمرک بندرعباس و گمرک بوشهر به انبار صاحب کالا ، پیش بینی و شناخت موانع در فعالیت های گمرکی و ترخیص کالا و اطلاع رسانی به موقع به صاحب کالا ، گزارش روزانه به صاحب کالا از نحوه و مراحل تشریفات ترخیص ، برآورد هزینه دقیق و محاسبات بازرگانی برای ترخیص و امور گمرکی به استناد جدول تعرفه گمرک.

در قسمت 16م کتاب مقررات صادرات و واردات فصل 85م لیست برخی از لوازم صوتی و تصویری به همراه کد تعرفه مربوط به آن ها آمده است.
جهت استفاده از خدمات بازرگانی تلاش و توسعه پروفرمای کالای خود را برای ما ارسال نمایید تا کارشناسان و مشاوران ما در بنادر و گمرکات مراحل ترخیص را از ثبت سفارش تا ثبت اظهار نامه های گمرکی و اداری ( اخد ایران کد ، اخذ گواهی شبنم ،گواهی استاندارد و بازرسی و استاندارد تعاملی ) برای شما انجام نموده و فرایند حمل و نقل را چه دریایی و چه ترانزیتی به ثمر رسانیده و در جلوی درب انبار تحویل مشتری داده می شود.

ترخیص لوازم خانگي و صنعتي

جهت ترخیص لوازم خانگی برقی و غیر برقی از گمرک، لوازم خانگی و صنعتی مانند یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و .. با شرکت بازرگانی تلاش و توسعه همراه باشید.

ترخیص انواع لوازم برقی شامل :
جهت واردات لوازم خانگی برقی نیاز به استانداردهای مورد نیاز (به لحاظ کیفی، زیست محیطی، بهداشتی و مدیریتی و میزان مصرف انرژی) است
ترخیص لوازم پخت و پز
ترخیص اجاق مایکروویو
ترخیص اجاق گاز
ترخیص آون توستر
ترخیص سرخ کن
ترخیص ساندویچ ساز
ترخیص توستر
ترخیص منقل، گریل و باربیکیو
ترخیص پلوپز
ترخیص زودپز
ترخیص آرام پز
ترخیص بخارپز
ترخیص سایر لوازم پخت و پز
ترخیص خرد کن و غذا ساز
ترخیص آسیاب کن
ترخیص گوشت کوب برقی
ترخیص چرخ گوشت
ترخیص مخلوط کن
ترخیص همزن
ترخیص یخچال و فریزر
ترخیص ساید بای ساید
ترخیص نوشیدنی ساز
ترخیص آبمیوه گیری
ترخیص آب مرکبات گیر
ترخیص کتری برقی
ترخیص چای ساز
ترخیص قهوه ساز و اسپرسو ساز
ترخیص تصفیه آب و آبسردکن
ترخیص تهویه سرمایش و گرمایش
ترخیص هیتر
ترخیص تصفیه کننده هوا
ترخیص ماشین لباس شوئی
ترخیص ماشین ظرف شوئی
ترخیص سرامیک شوی و فرش شوی
ترخیص جارو برقی
ترخیص جارو شارژی
ترخیص بخار شو
ترخیص اتو
ترخیص لوستر
لوازم خانگی صنعتی است که برای صنایع فولاد، پتروشیمی، مس و… ارزش افزوده ایجاد می‌کند.
ترخیص انواع لوازم دکوری از قبیل :
ترخیص لوازم دکوری خانه
ترخیص مجسمه و تندیس
ترخیص کاغذ دیواری
ترخیص میناکاری
ترخیص گلدان
ترخیص آبگینه، آینه و چینی
ترخیص تابلو
ترخیص سفال و سرامیک
ترخیص اسانس سوز
ترخیص ظروف
ترخیص گلدان
ترخیص خاتم کاری
ترخیص جعبه جواهرات
ترخیص جا سکه ای
ترخیص شمعدان
ترخیص صراحی
ترخیص لوازم تزیینی
ترخیص شمع
ترخیص محصولات استخوانی
ترخیص لوازم آشپزخانه از قبیل :
جهت استعلام تعرفه گمرکی برای ترخیص لوازم خانگی و صنعتی با شماره 41648-021 تماس حاصل نمایید.
ترخیص کریستال و بلور
ترخیص سرویس غذاخوری
ترخیص ظروف سرو و پذیرایی
ترخیص سرویس قاشق، کارد و چنگال
ترخیص کلمن وفلاسک
ترخیص پارچ، بطری و لیوان
ترخیص لوازم پخت و پز
ترخیص ابزار آَشپزی
ترخیص ظروف پخت و پز
ترخیص زودپز
ترخیص شیر جوش – قهوه جوش
ترخیص سرویس پخت و پز
ترخیص سرویس کفگیر و ملاقه
ترخیص قاشق، چنگال و کارد
ترخیص سایر ظروف
ترخیص منقل و باربیکیو
ترخیص کتری و قوری
ترخیص سرویس چای خوری
ترخیص ست کتری و قوری
ترخیص قوری
ترخیص بشقاب و سایر ظروف
ترخیص ظروف سرو و پذیرایی
ترخیص بستنی خوری
ترخیص بشقاب
ترخیص کاسه
ترخیص سبد آشپزخانه
ترخیص ظروف نگهدارنده
ترخیص ظروف بنشن
ترخیص ظرف برنج
ترخیص انواع لوازم اشپزخانه شامل :
ترخیص سینک ظرفشویی روکار
ترخیص سینک ظرفشویی توکار
ترخیص سینک های تک لگنه
ترخیص سینک ظرفشویی های دو لگنه
ترخیص سینک ظرفشویی سه لگنه
ترخیص هود از گمرک
ترخیص هود شومینه ای
ترخیص هود آشپزخانه زیر کابینتی
ترخیص هود آشپزخانه 45 درجه یا مورب یا دکوراتیو
ترخیص هود آشپزخانه آشپزخانه مخفی یا تو کار
ترخیص هود فانتزی یا جزیره

 

ترخیص کالا ، شرکت ترخیص کالا ، ترخیص

کالا از گمرک ، ترخیص لوازم خانگی ، ترخیص لوازم خانگی از گمرک ، ترخیص کار لوازم خانگی

اخبار گمرک

فهرست مجوزهای گمرکی 96

فهرست مجوزهای گمرکی

فایل بروز رسانی شده مجوزهای مورد نیاز جهت انجام تشریفات واردات قطعی و عبور ( ترانزیت) داخلی کالا در سال 1396

 

 

نسخه نهایی مجوزهای 96

 

ترخیص کالا از گمرک بندرعباس ، ترخیص کالا از گمرک به انگلیسی ، ترخیص کالا از دبی ، ترخیص کالا از گمرک پست ، ترخیص کالا به انگلیسی ، ترخیص کالا از چین ، ترخیص کالا در دبی ، ترخیص کالا به زبان انگلیسی ، ترخیص کالا از گمرک بازرگان ، ترخیص کالا چیست ، شرکت ترخیص کالا بندر عباس،لیست تعرفه های گمرکی ، آموزش ترخیص کالا از گمرک ، استخدام ترخیص کار گمرک ، آموزش ترخیص کالا ، سامانه ترخیص کالا ، مراحل ترخیص کالا در گمرک ، سایت ترخیص کالا ، ترخیص کار گمرک ، ترخیصکالا از گمرک بندرعباس ، ترخيص كالا ، ترخیص کالا از گمرک پست ، شرکت بازرگانی ترخیص کالا ، ترخيص كار گمرك ، مراحل ترخیص کالا از گمرک بندرعباس ، لیست شرکت های ترخیص کالا ، شرکتهای ترخیص کالا ، هزینه ترخیص کالا از گمرک ، شرکت های ترخیص کالا ، هزینه های ترخیص کالا از گمرک ، آموزش ترخیص کالا از گمرک ، مراحل ترخیص کالا ، تعرفه های گمرکی سال 96 ، مراحل ترخیص کالا از گمرک ، تعرفه های گمرکی ، ترخیص کالا از گمرک ، شرکت ترخیص کالا ، اصطلاحات ترخیص کالا ، ترخیص کالا از قشم ، خدمات بازرگانی و ترخیص کالا ، تعرفه های گمرکی کالاهای وارداتی ، مدارک لازم برای ترخیص کالا از گمرک ، ترخیص کالا از گمرک تهران ، تعرفه های گمرکی در سال 96 ، مقررات ترخیص کالا از گمرک ، سایت تعرفه های گمرکی ، شرکت ترخیص کالا بندر عباس ، ترخیص کار گمرک بندرعباس ، کانال ترخیص کاران گمرک ، ترخیص کالا ، ترخيص كالا از بندرعباس ، مراحل ترخيص كالا در گمرك ، آموزش ترخیص کاری گمرک ، ترخیص کار گمرک فرودگاه امام ، تعرفه های گمرک ، ترخیص کالا به انگلیسی ، ترخیص کالا از گمرک خرمشهر ، ترخیص کالا از چین ، شرکت ترخیص کار ، شرکت ترخیص کالا در تهران ، تعرفه های گمرکی 96 ، شرکت ترخیص کالا از گمرک ، خدمات ترخیص کالا ، قوانین ترخیص کالا ، آموزش صادرات واردات و ترخیص کالا ، مدارک لازم جهت ترخیص کالا ، نمونه قرارداد ترخیص کالای وارداتی ، مدت زمان ترخیص کالا از گمرک ، شركت ترخيص كالا ، ترخیص کار ، ماخذ تعرفه های گمرکی ، ترخیص کار گمرک سلفچگان ، قوانین امور گمرکی و ترخیص کالا ، مدارک مورد نیاز ترخیص کالا ، ترخیص کالا چابهار ، دفترچه تعرفه های گمرکی ، مدارک لازم جهت ترخیص کالا از گمرک ، خدمات ترخيص كالا ، ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام ، مدارک ترخیص کالا از گمرک ، شرکت حمل و نقل و ترخیص کالا ، ترخیص کالا از بازرگان ، فلوچارت ترخيص كالا ، ترخیص کالا گمرک ، مراحل ترخيص كالا ، بازاریابی ترخیص کالا ، ترخيص كالا از گمرک ، ترخیص کالا در گمرک ، جدول تعرفه های گمرکی ، مراحل گمرکی ترخیص کالا ، شرکتهای ترخیص کالا تهران ، هزینه ترخیص کالا از گمرک بندرعباس ، خدمات پس از ترخیص کالا ، ترخیص کالا در بندرعباس ، قرارداد ترخیص کالا ، کلاس آموزش ترخیص کالا ، نمونه قرارداد ترخیص کالا ، مراحل ترخیص کالا از گمرکات

 

اخبار بازرگانی

1400 قلم کالا از دریافت ارز مبادله‌ای حذف شدند

ارز مبادله‌ای

چهارشنبه   1396/09/01

1400 قلم کالا از دریافت ارز مبادله‌ای حذف شدند.

آریا بازار – مدیرکل صنایع تبدیلی سازمان توسعه و تجارت گفت: اخیراً 1400 قلم کالا از فهرست دریافت ارز مبادله‌ای برای واردات خارج و به فهرست ارز متقاضی اضافه شده است.

به گزارش تسنیم، محمود بازاری در جلسه هم اندیشی تشکل‌های صادراتی حوزه صنایع غذایی اظهار داشت: موضوع ورود موقت کالا برای فراوری و صادرات مجدد آن از جمله مواردی است که با وجود پیگیری‌های مکرر سازمان توسعه تجارت در رویه اداری دستگاه‌های اجرایی باقیمانده و صادر کننده را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: در مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بندی وجود دارد که دستگاه‌های دولتی از جمله گمرک را ملزم می‌کند تا برای ورود موقت واحدهای تولیدی صادراتی بدون انجام استعلام اقدام به ورود موقت کند.
این مدیر سازمانی ادامه داد: مذاکرات متعددی با مسئولین جهاد کشاورزی انجام گرفت و هم اینکه نیز در حال پیگیری است، امیدواریم که برای تسهیل این فرایند کمک لازم توسط وزارتخانه ذکر شده انجام شود.
بازاری تصریح کرد: در مقایسه با دو سال قبل فرایند صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز بخش صنایع تبدیلی از جمله گندم، روغن خام و شکر، در مقایسه با گذشته راحت‌تر شده اما هنوز رضایت‌بخش نیست و ما به عنوان مدعی‌العموم صادر کنندگان نسبت به رویه ورود موقت گلایه‌مند هستیم و معتقدیم باید تسهیلات بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: براساس توافقی که با انجمن شیرینی و شکلات صورت گرفته مقرر شده، تا 50 هزار تن سهمیه شکر با هماهنگی انجمن ذکرشده و تعاونی‌های زیرمجموعه توزیع شود و انجمن مسئولیت هماهنگی‌های لازم برای توزیع را بر عهده گیرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی گفت: در 3 هفته اخیر جلساتی در این ارتباط برگزار شده که جمع‌بندی آن برداشتن این گام موثر و مثبت است که نامه‌ای با امضای دو وزیر اقتصاد و صنعت به معاون اول رئیس جمهور ارسال می‌شود تا بتوان در ارتباط با ورود موقت کالا گام‌های جدی برای رفع موانع موجود برداشته شود.براساس این نامه تسویه مجوزهای ورود موقت براساس صادرات قبلی انجام می‌شده صورت می‌گیرد.
بازاری اظهار داشت: در این نامه همچنین پیشنهادی برای وثایق دریافتی از واحدهای تولیدی صادراتی ارائه شده که بر مبنای آن می‌توان سفته را جایگزین تضامین ملکی کنیم.سیاست دولت برای مدیریت مصارف ارزی و مدیریت واردات حذف ارز مبادله‌ای است و یکی از رویکردهای رسیدن به ارز تک نرخی نیز همین است که ارز مبادله‌ای حذف شود.به تازگی 1400 قلم کالا از فهرست دریافت ارز مبادله‌ای خارج و به فهرست ارز متقاضی اضافه شده است.