راهنمای آموزشی دوراظهاری واردات،صادرات،ترانزیت و کارنه تیر

راهنمای آموزشی دوراظهاری واردات،صادرات،ترانزیت و کارنه تیر

1396/1/30 چهارشنبه
راهنمای آموزشی دوراظهاری واردات،صادرات،ترانزیت و کارنه تیر منتشر شد.

جهت دریافت فایل های آموزشی می توانید از طریق لینک های  ذیل اقدام نمایید .

آموزش دوراظهاری واردات صادرات، راهنمای دور اظهاری، دوراظهاری گمرک، آموزش ترخیص کالا، ترخیص کالا از گمرک ، دور اظهاری واردات و صادرات